Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V roce 2022 jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

Další místa vzdělávání

Výuku uměleckých oborů jsme nabízeli nebo stále nabízíme i na dalších místech tak, abychom zpřístupnili vzdělání i dalším nadaným žákům.

ZŠ a MŠ Tochovice

ve školním roce 2022/2023 jsou zde vzděláváni 2 žáci

V minulosti:

  • MŠ Láz – výuka přerušena 30. 6. 2009
  • MŠ Věšín – výuka přerušena 30. 6. 2010
  • MŠ Obecnice – výuka přerušena 30. 6. 2010, znovuobnovena krátce v září 2014; nyní se zde nevyučuje
  • MŠ Vranovice – výuka přerušena 30. 6. 2010
  • MŠ Hvožďany – výuka zahájena v dubnu 2015