Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V roce 2022 jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

Taneční obor

„Tanec probouzí smysl pro krásu, prohlubuje duševní vývoj člověka a pěstuje v něm jeho vnitřní citlivost a vnímavost.“  (Martha Graham)

Výuka tance má v ZUŠ Rožmitál pod Třemšínem dlouholetou tradici. Taneční obor na škole existuje od roku 1989. Tanec zde vyučovala paní učitelka Anna Švarcová, která obor vedla až do června roku 2010. Vzhledem k nedostatečným prostorám v bývalé budově školy, se první rok vyučování uskutečňovalo 4x týdně v malé klubovně ZŠ. Bylo zde však velmi málo místa. Po přestěhování školy do nových prostor, získal obor větší třídu v přízemí budovy, kde se vyučuje dodnes. Zpočátku navštěvovalo tento obor 30 žáků, ale v průběhu let se jejich počet navyšoval a v dnešní době čítá obor cca 140 žáků.

V létě roku 2010 proběhla malá rekonstrukce tanečního sálu. Spočívala v odpružení podlahy a položení speciálního tanečního povrchu (baletizol), rozšíření zrcadel po celé délce tanečního sálu, výmalba, pořízení nového nábytku, audio techniky a digitálního klavíru a v neposlední řadě instalace baletních stojanů.

Struktura a náplň studia

Nejmladším žákům je pouhých pět let, ale jak se v poslední době ukázalo, začít s výukou v tak raném věku se vyplácí, neboť z těchto dětí bývají nejlepší tanečníci. Tito nejmladší začínají v tzv. přípravném tanečním oddělení. Po jeho absolvování žáci plynule přecházejí do sedmiletého studia prvního stupně. A dále pokračují ve čtyřletém studiu druhého stupně. Pakliže chtějí naši absolventi pokračovat ještě výše, mohou v tzv. studiu pro dospělé.
Ti nejmladší začínají jednoduchou pohybovou průpravou zaměřenou na ohebnost, rytmiku a celkovou koordinaci těla. Poté přibývají základní kroky lidového a klasického tance. Se staršími žáky se zaměřujeme na současné taneční techniky. Nově se také začíná do výuky promítat taneční gymnastika a prvky street dancu.
V průběhu celého studia žáci to, co se naučili, prezentují na různých soutěžích, vystoupeních a přehlídkách. Malí žáčci sklízejí úspěch se svými tanečky, které sice ještě nejsou bezchybné, ale jsou zatancovány s velkým elánem a nadšením. Starší žáky připravujeme na nejrůznější taneční žánry od polky, přes valčík až po moderní tance či jazzové kompozice. Pro vážnější příležitosti můžeme nabídnout parketové kompozice a scénický tanec. A naopak pro chvíle zábavy a pro sezónu plesů máme připraveny působivé show formace. Každý tanec vyžaduje svůj kostým, který ještě zvýší dojem z představení.             

Mažoretky a Dechový orchestr mladých

Žáci tanečního oboru se dále učí mažoretkovému sportu. Vyučující preferují „klasickou pochodovou mažoretku“ a to hlavně proto, že na naší škole působí Dechový orchestr mladých, se kterým aktivně spolupracujeme zejména v druhém pololetí daného školního roku. Mažoretky každoročně vystupují při rožmitálském festivalu dechových hudeb a pohybových skupin, který pořádá naše škola, za podpory města Rožmitál pod Třemšínem. Účastní se řady dalších zájezdů  při slavnostech v regionu, či na festivalech a přehlídkách v rámci České republiky.

Informace o vyučovacích předmětech naleznete v záložce Studijní zaměření.