Navigace

Obsah

Vyučovací předmět Taneční gymnastika

Charakteristika předmětu:

Cílem tohoto předmětu je zvládnout průpravné cviky v přízemních polohách, dále pak zvyšovat pohyblivost páteře, posílit svalstvo a propracovat hybnost kloubů. Předmět se vyučuje v 1. pololetí školního roku.

 

Učební osnovy viz ŠVP.