Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V roce 2022 jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

 

Animované filmy

Díky iniciativě paní učitelky Petry Peštové, která spolupracuje s dalšími kolegy, institucemi i školami vzniklo již několik animovaných filmů, které posbíraly celou řadu významných ocenění na různých festivalech v Čechách i zahraničí. Filmy vznikají vždy jako zpracování celoroční práce žáků v rámci projektové výuky. Zhlédněte je i vy:

filmy

2019 - Hermína Týrlová

U příležitosti 120. výročí narození Hermíny Týrlové vznikl snímek, který vytvořili v rámci projektové výuky žáci ZUŠ Příbram I. ve spolupráci se žáky ZUŠ JJR. Tvůrci snímku, jejichž práce byla vedena učitelkami Petrou Peštovou a Lucií Haškovou Markovou, mimo jiné navštívili zlínské filmové ateliéry a odborné expozice věnované Hermínině tvorbě. Ovlivněni jejími animovanými filmy hledali vlastní výrazové prostředky.

Ocenění:

- čestné uznání, přehlídka muzejních filmů, Muzeum JAK, Uherský Brod (2021) diplom

2018 - Naši Italové

Film Naši Italové zpracovává téma exodu Italských obyvatel z okolí Ledra za první světové války do Čech. Popisuje jejich nečekaný náhlý odchod, vyrovnání se s životem v Čechách, přijetí místními obyvateli i cestu zpět. Žáci VO se podíleli na zpracování tématu, včetně dohledávání materiálů písemných i orálních. Ve filmu jsou užity dochované fotografie a dobové záběry, které žáci získali při práci na filmu. V rámci mezioborové spolupráce VO s LDO a HO byl nahrán dabing a vznikla původní hudba k filmu. Film vznikal ve spolupráci ZUŠ JJR, obce Milín a Hobby centra DDM Praha 4.

Ocenění:

- nejlepší animovaný film, mezinárodní filmový festival Madrese, Írán (2020) diplom

- hlavní cena, Rychnovská osmička (2019) diplom

- ocenění Zlatý Černého Janka, přehlídka muzejních filmů (2019) diplom

- čestné uznání, Jednička Dvůr Králové nad Labem (2019) diplom

- umístění mezi nejlepšími filmy, soutěžní přehlídka animovaných filmů Oskárek, Valašské Meziříčí (2019) diplom

2016 - S Rosničkou napříč biotopy

Rosnička v naučném snímku provází vlastním životem, fungováním svého ekosystému, ale i poeticky animovanou krajinou ve všech ročních obdobích. Dětský animovaný film vznikl ve spolupráci ZUŠ JJR a Podbrdského muzea a Aeroškoly v rámci celoročního projektu CHKO Brdy. Tvorbě filmu předcházelo pozorování přírody, výlety do terénu, odborné přednášky a návštěvy výstav.

Ocenění:

- zlaté pásmo, Ústřední kolo soutěžní přehlídky výtvarných oborů ZUŠ (2017) diplom

- 2. místo, soutěžní přehlídka animovaných filmů Oskárek, Valašské Meziříčí (2016) diplom

- ocenění soutěž studentských filmů Náchodská Prima sezona (2016) diplom

- film o filmu S Rosničkou napříč biotopy

2015 - Jakub Jan Ryba dětskýma očima

Naučný film o životě Jakuba Jana Ryby viděný poeticky dětskýma očima. Film vznikal v rámci celoročního projektu na téma Jakub Jan Ryba v rámci oslav Rybova výročí narození i úmrtí, kdy žáci zpracovávali podklady na základě četby Rybových deníků, návštěv muzea a zkoumání muzejních exponátů, archivu, po exkurzích do kostelů, kde sám Ryba hrál.

Ocenění:

- 1. místo v oblasti Kulturní dědictví a podpora tradic, Památková komora ČR (2016) diplom a absoutní vítěz 7. ročníku soutěže diplom

- 1. místo, soutěžní přehlídka animovaných filmů Oskárek, Valašské Meziříčí (2015) diplom a reportáž

- ocenění "Má vlast v srdci Evropy", soutěž studentských filmů Náchodská Prima sezona (2015)

- konference Muzeum a škola (2015)

- mezinárodní kolokvium Evropské přesahy muzejní edukace, Plzeň (2015)

- konference Muzeum a škola, Zlín (2015)

- film o filmu Jakub Jan Ryba dětskýma očima