Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

Několik slov o podstatě, radostech i úskalích základního uměleckého vzdělávání

Velmi mě těší zájem veřejnosti o umělecké vzdělávání, jak v místě sídla školy, tak v dalších pěti vzdálených místech vzdělávání. Každý rok přijímáme do školy desítky nových žáků, každý rok jich také desítky ztrácíme. U všech žáků se snažíme zajistit systematické a dlouhodobější vzdělávání v konkrétním oboru, které je samotnou podstatou uměleckého vzdělávání.

Webové stránky se upravují

MgA. Vladimíra Štěpánová

  • klavír, varhany, korepetice (Rožmitál)
  • v naší škole od r. 1980

Je absolventkou naší školy. Vystudovala hru na klavír a varhany na Konzervatoři Plzeň a hru na varhany na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze. V naší škole působí téměř 40 let jako učitelka hry na klavír a korepetitorka, vyučuje hru na varhany a klavírní souhru. Dlouhodobě realizuje odbornou diagnostiku hudebních schopností u uchazečů o hudební vzdělávání. Hře na klavír a varhany se věnuje i mimo školu, při koncertech vážné hudby a též jako korepetitorka pěveckého sboru Krásky a jeho sólistů. V oblasti muzikoterapie spolupracuje s Centrem sociálních služeb v Rožmitále.