Navigace

Obsah

MgA. Vladimíra Štěpánová

  • klavír, varhany, korepetice (Rožmitál)
  • v naší škole od r. 1980

 

Je absolventkou naší školy. Vystudovala hru na klavír a varhany na Konzervatoři Plzeň a hru na varhany na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze. V naší škole působí téměř 40 let jako učitelka hry na klavír a korepetitorka, vyučuje hru na varhany a klavírní souhru. Dlouhodobě realizuje odbornou diagnostiku hudebních schopností u uchazečů o hudební vzdělávání. Hře na klavír a varhany se věnuje i mimo školu, při koncertech vážné hudby a též jako korepetitorka pěveckého sboru Krásky a jeho sólistů. V oblasti muzikoterapie spolupracuje s Centrem sociálních služeb v Rožmitále.