Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V roce 2022 jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

MgA. et Mgr. Josef Pekárek

  • literárně-dramatický obor (Rožmitál)
  • v naší škole od r. 2016

Celý svůj život se věnuje umění a společenským aktivitám. Vystudoval estetiku na filozofické fakultě, vizuální kulturu na pedagogické fakultě a výchovnou dramatiku na DAMU. Rovněž absolvoval dva cykly Loutkářské konzervatoře pod vedením významných osobností profesionálního divadla - Michaely a Filipa Homolových z Naivního divadla Liberec. Jeho pedagogický přístup lze charakterizovat jako rozvoj osobnosti tvořivou hrou a (uměleckým) zážitkem. Se svými žáky v literárně-dramatickém oboru objevuje různé podoby divadla. Rád jezdí na festivaly a přehlídky, aby získal povědomí o aktuálním dění i v dětském divadle. V posledních letech působí jako šéfredaktor Deníku Dětské scény, který mapuje dění na celostátní přehlídce dětského divadla a přednesu. Aktivně se věnuje propojování různých druhů umění, a to především v amatérském loutkářském souboru Přespolní, s nímž se několikrát dostal na celostátní divadelní přehlídky (Loutkářská Chrudim, Budiž stín!). Od roku 2021 je ředitelem naší školy.