Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

Několik slov o podstatě, radostech i úskalích základního uměleckého vzdělávání

Velmi mě těší zájem veřejnosti o umělecké vzdělávání, jak v místě sídla školy, tak v dalších pěti vzdálených místech vzdělávání. Každý rok přijímáme do školy desítky nových žáků, každý rok jich také desítky ztrácíme. U všech žáků se snažíme zajistit systematické a dlouhodobější vzdělávání v konkrétním oboru, které je samotnou podstatou uměleckého vzdělávání.

Webové stránky se upravují

MgA. et Mgr. Josef Pekárek

  • literárně-dramatický obor (Rožmitál, Obecnice)
  • v naší škole od r. 2016

Celý svůj život se věnuje umění a společenským aktivitám. Vystudoval estetiku na filozofické fakultě, vizuální kulturu na pedagogické fakultě a výchovnou dramatiku na DAMU. Rovněž absolvoval dva cykly Loutkářské konzervatoře pod vedením významných osobností profesionálního divadla - Michaely a Filipa Homolových z Naivního divadla Liberec. Jeho pedagogický přístup lze charakterizovat jako rozvoj osobnosti tvořivou hrou a (uměleckým) zážitkem. Se svými žáky v literárně-dramatickém oboru objevuje různé podoby divadla. Rád jezdí na festivaly a přehlídky, aby získal povědomí o aktuálním dění i v dětském divadle. V posledních letech působí jako šéfredaktor Deníku Dětské scény, který mapuje dění na celostátní přehlídce dětského divadla a přednesu. Aktivně se věnuje propojování různých druhů umění, a to především v amatérském loutkářském souboru Přespolní, s nímž se několikrát dostal na celostátní divadelní přehlídky (Loutkářská Chrudim, Budiž stín!). Od roku 2021 je ředitelem naší školy.