Obsah

Vyučovací předmět Lidový tanec

Charakteristika předmětu:

Lidový tanec je umělecký realistický odraz ze života lidu. Zábavnou formou (zcela nenásilně) vyjadřoval a vyjadřuje přirozené životní situace, národní povahu a tradice. V lidovém tanci dochází k vyváženému spojení umělecké složky hudební, pohybové i výtvarné (kroje).

 

Učební osnovy viz ŠVP.