Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V roce 2022 jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

Pavel Hrubý

  • trubka, baskřídlovka, zobcová flétna, housle (Rožmitál, Jince)
  • v naší škole od r. 1977

Vystudoval hru na housle a trubku na Vojenské konzervatoři v Roudnici nad Labem. Poté působil jako hudebník z povolání u vojenské hudby. Svou pedagogickou dráhu započal v roce 1975 v LŠU Holešov, po dvou letech pak začal vyučovat v naší škole. V letech 1999 – 2002 byl kapelníkem jejího Dechového orchestru a Big Bandu. Je spoluzakladatelem a vedoucím pobočky Jince. Externě vyučoval na ZUŠ Blatná, kde byl rovněž kapelníkem Dechového orchestru ZUŠ Blatná. Je autorem úprav skladeb pro dechové a instrumentální soubory. V minulosti byl členem nejrůznějších hudebních uskupení a orchestrů (Příbramská filharmonie, Příbramský Big Band aj), je spoluzakladatelem skupiny Profil a Dlouhá noc - www.dlouhanoc.cz. Od roku 2002 působí v hudební skupině Dlouhá noc (housle, trubka, zpěv). Za dobu svojí pedagogické činnosti vychoval řadu studentů, jimž se hudba stala nejen koníčkem, ale i povoláním, jeho bývalými žáky jsou např. současní učitelé naší školy (T. Dubský, A. Tomášek, D. Štěch), další jsou členy profesionálních hudebních těles. Ve spolupráci s vedením městyse Jince se podílel na prosazení záměru vybudovat nové prostory pro výuku žáků pobočky naší školy v Jincích.