Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V roce 2022 jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

O studiu

Organizace školní roku 2023/2024

Zde naleznete přehled prázdnin a organizaci aktuálního školního roku.

 

Několik slov o podstatě, radostech i úskalích základního uměleckého vzdělávání

Škola

Velmi mě těší zájem veřejnosti o umělecké vzdělávání, jak v místě sídla školy, tak v dalších pěti vzdálených místech vzdělávání. Každý rok přijímáme do školy desítky nových žáků, každý rok jich také desítky ztrácíme. U všech žáků se snažíme zajistit systematické a dlouhodobější vzdělávání v konkrétním oboru, které je samotnou podstatou uměleckého vzdělávání. U všech bezpochyby nemůžeme zajistit, aby u vzdělávání v naší škole vydržely, i přesto pro to děláme maximum. Hlavní roli v této spolupráci sehrává rodina. Potom bude vzdělávání jejich potomka v umělecké škole smysluplné. Z rodiny motivované dítě dokáže vše mnohé i v dlouhodobém měřítku. 

Pobočky

Naše organizace je největší uměleckou školou svého druhu v okrese Příbram. Aby umožnila umělecké vzdělávání i dětem z menších obcí, zřídila postupně šest vzdálených míst vzdělávání – v Milíně, v Tochovicích, v Bohutíně, ve Hvožďanech, v Obecnici a v Jincích. Území, na kterém poskytuje vzdělávání, se tak nebývale rozšířilo. Podstatně se tím zvýšily i nároky na samotné učitele, kteří za svými žáky dojíždějí a vyučují v základních školách výše jmenovaných obcí. Jejich režimu se musí přizpůsobovat, což není vždy snadné. Dobrá spolupráce s vedením obcí i samotných základních škol však dává naději v udržení této výuky i v budoucnu a v její další rozvoj. 

Dobrovolné - smysluplné

Studium v ZUŠ a docházka do ní není povinná. Základní umělecké vzdělávání je českých specifikem a jako takové má již velkou historii. Přestože ZUŠ poskytuje "jen" základy vzdělání, nabízejí žákům umělecké vzdělání ve čtyřech oborech a studium v nich je jakýmsi předpokladem pro studium na středních a vysokých školách uměleckého zaměření. Všichni žáci ZUŠ jistě nebudou vynikajícími umělci v daném oboru, všichni se umění nebudou věnovat jako své profesi, ale studium v ZUŠ může jejich život obohatit a rozhodně pomáhá těm skutečně nadaným rozvíjet své umělecké vlohy. Žáci ZUŠ smysluplně naplňují svůj volný čas, jsou vedeni k odpovědnosti za svůj výkon či výtvor, k systematické přípravě, učí se sebeovládání a vnímání trvalých hodnot.

Pravidla  vzdělávání a výchovy

Dnešní mládež jsou naše děti a na jejich výchově mají rodina a škola rozhodující podíl. Učitel však může vychovávat jen tehdy, když se může spolehnout na podporu rodiny. Těžko může žáka vést k hodnotám, které jeho rodina nevyznává. Někdy žák v průběhu studia objektivně zjistí, že studium pro něj nění vhodné. Mnoho z nich však odchází (a jsou mezi nimi i děti velmi talentované) jen kvůli sklonu momentálnímu odporu a to je škoda.

Je krásné, že jsou dnes rodiče ochotni do vzdělání investovat finanční prostředky, ale důležitější je jejich vztah ke vzdělání jako takovému. Stále však platí, že pokud chci v jakémkoliv oboru něco dokázat, nebo alespoň mít dobrý pocit z dobře odvedené práce, musím pro to něco udělat, obětovat. 

Proto má studium v ZUŠ pevně daná pravidla. Škola má Školní vzdělávací program (s definicí a obsahem všech předmětů), školní řád, který upravuje práva a povinnosti žáků. Přestože se žák dobrovolně rozhodl ke studiu v naší škole, vyplněním přihlášky se pro něj tato pravidla stávají závaznými a vyplývají z nich povinnosti, které je potřeba plnit.

Úplata za vzdělávání

Přestože jsou ZUŠ z velké části financovány státem a městem (zřizovatelem), je povinností zákonného zástupce dítěte uhradit úplatu za vzdělávání (školné). V současné době upřednostňujeme úhradu úplaty za vzdělávání bezhotovostním převodem na účet školy, který zákonný zástupce najde na každém oficiálním dokumentu školy, mj. v žákovském sesitě, na těchto webových stránkách apod. 

Závěrem

Práce v základní umělecké škole je prací tvůrčí, také velmi uspokojující. Sebemenší úspěch každého žáka je tou největší odměnou za práci, kterou naši učitelé pro školu vykonávají. Všem, kteří nás podporují, patří naše veliké poděkování.

Vychovávejme své děti k úctě a pokoře a k vyznání kulturních hodnot.

 

O škole

Události

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Elektronická žákovská knížka

K

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.