Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V roce 2022 jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

Úplata za vzdělávání

Úplata je splatná za I. pololetí do 30. září, za II. pololetí do 28. února patřičného školního roku.

Při nedodržení termínu nemá žák nárok na vyučovací hodiny a dle § 7 odst. 2 písm. d) Vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, přestává být žákem školy.

Možnosti úhrady úplaty za vzdělávání:

  • bezhotovostním převodem z vlastního účtu na účet školy č. 1700527684/0600
  • poštovní poukázkou (složenkou) typu A
  • v hotovosti v jakékoli pobočce Moneta Money Bank na účet školy
  • ve výjimečných případech a po předchozí domluvě v hotovosti v ředitelně školy

Nezapomeňte uvést variabilní symbol, který spolu s předepsanou částkou najdete v e-mailu zaslaném školou. 

Směrnice pro úhradu úplaty za vzdělávání v ZUŠ JJR 2023/2024