Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V roce 2022 jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

Úspěchy našich žáků v soutěžích ZUŠ

Úspěchy našich žáků v soutěžích ZUŠ

Naše ZUŠ pořádala v únoru a březnu okresní soutěže ve hře na klavír a recitaci. Můžete si přečíst výsledky a úspěchy našich žáků.

KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ

Poslední „přestupný“ únorový den uspořádala ZUŠ JJR okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na klavír. Zúčastnilo se ho úctyhodných 36 soutěžících ze šesti škol okresu Příbram. Nejpočetněji byly zastoupeny ZUŠ Sedlčany a ZUŠ Sedlec - Prčice, následovány naší školou, ZUŠ Dobříš a dvěma příbramskými ZUŠ. Odborná porota složená z klavírních pedagogů působících v Plzeňském kraji vyslala do krajského kola v Říčanech 11 soutěžících. U příležitosti Roku české hudby získaly tři klavíristky ocenění poroty za interpretaci děl českých autorů. Našim žákyním Anetě Dohnalové, Pavlíně Bubščukové, Kateřině Duchoňové, Tereze Čípelové, Natálii Pejsarové a Kateřině Chvojkové blahopřejeme k zisku 2. a 3. cen a radujeme se z 1. ceny a postupu klavírního dua „Anežka Havrlíková a Terezka Schambergerová“ z naší jinecké pobočky. Učitelům i žákům patří dík za svědomitou přípravu. Těší nás, že jsme mohli všem účastníkům zajistit klidnou a přátelskou atmosféru, že se jim v Rožmitále líbilo a že si od nás ze vzájemného sdílení odnášejí inspiraci pro svou další uměleckou činnost.

 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ LDO ZUŠ

ZUŠ JJR v březnu pořádala v Rožmitále dvě okresní pře hlídky dětské recitace. První byla Dětská scéna, z níž do krajského kola postoupili za naši školu hned tři recitátoři: Viktorie Benjáková, Marek Citerbart a Antonín Matula. Ti se mohou těšit na přehlídku na konci dubna v Kutné Hoře. Dětská scéna je tradiční postupová recitační přehlídka, která však na Příbramsku dlouhá léta neměla organizátora, a tak jsme rádi, že se podařilo na tuhle tradici navázat a znovu ji oživit. Setkání je otevřeno všem žákům, kteří navštěvují základní školy nebo ZUŠ. Druhou byla okresní soutěž ZUŠ v přednesu. Zde ve veliké konkurenci 25 recitátorů ze šesti ZUŠ uspěl znovu Marek Citerbart, který si tak jako jediný z naší ZUŠ vydobyl postup do krajského kola v přednesu, které se koná 4. dubna v Sedlčanech. Gratulujeme a přejeme všem recitátorům, ať nacházejí inspirativní texty a mohou se o ně podělit s co nejširším publikem.

Datum vložení: 3. 4. 2024 9:35
Datum poslední aktualizace: 3. 4. 2024 9:42
Autor: Správce Webu