Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V roce 2022 jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

Prohlášení o přístupnosti

ODDÍL 1

POVINNÉ POŽADAVKY NA OBSAH

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUNOSTI

Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky (s mobilní verzí) www.zusjjrrozmitalptr.cz v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na na veškerý obsah webové stránky s mobilní verzí www.zusjjrrozmitalptr.cz.

Stav souladu

Výše uvedená webová stránka je v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a i změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o přístupnosti"), kterým se transponuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a monilních aplikacích subjektů veřejného sektoru. 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 9. září 2020.

Prohlášení bylo vypracováno dle obsahu Prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523 ze dne 11. října 2018, kterým se stanoví vzorové prohlášení o přístupnosti v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 o přístupnosti webových stráek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (O) L 256, 12. 10. 2018, p. 103).

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Pokud bude někdo potřebovat informace k řešení vyvstalého problému z hlediska souladu a k vyžádání informací a obsahu, který je vyňat z rozsahu půsbnosti směrnice, může vedení organizace kontaktovat na telefonu: 318 665 029 a e-mailem: zusjjr@rozmitalptr.cz.

Postupy pro prosazování práva

K prosazování práva, které se může použít v případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zsalanou v souladu s č. 7 odst. 1 písm. b) směrnice, kontaktujte zřizovatele organizace, podatelnu Městského úřadu na adrese: Město Rožmitál pod Třemšínem, Náměstí 8, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem.

ODDÍL 2

VOLITELNÝ OBSAH

1) Webová stránka včetně mobilní verze je aktualizována pravidelně,

2) Dodatečná telefonická podpora pro osoby se zdravotním znevýhodněním a podpora pro užavatele pomocných technologií, bude poskytnuta na telefonu: 318 665 029.