Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V roce 2022 jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

Charakteristika:

Posláním tanečního oboru je vychovat mladého člověka se smyslem pro harmonický kultivovaný pohyb, aktivního, tvořivého, vnímavého a citlivého ke svému okolí, a také vychovat absolventa, který je schopen chápat taneční umění a orientovat se v jednotlivých technikách – absolventa s celoživotní úctou k umění.

Absolventský repertoár

Tento předmět je povinný a je určen pouze pro žáky absolventských ročníků (tj. 7. ročník I. stupně a 4. ročník II. stupně). V tomto předmětu žáci aplikují své dosavadní znalosti, dovednosti a zkušenosti z jednotlivých tanečních technik do svého absolventského repertoáru, který veřejně zatančí před publikem v rámci absolventského vystoupení (představení).

Školní výstupy z předmětu naleznete v ŠVP.