Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V roce 2022 jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

Charakteristika:

Posláním tanečního oboru je vychovat mladého člověka se smyslem pro harmonický kultivovaný pohyb, aktivního, tvořivého, vnímavého a citlivého ke svému okolí, a také vychovat absolventa, který je schopen chápat taneční umění a orientovat se v jednotlivých technikách – absolventa s celoživotní úctou k umění.

Jazz dance

Jazzový tanec je polycentrická taneční technika, která vychází z afrických tanců. Čerpá však též z tance klasického, potažmo moderního. Cílem tohoto předmětu je žáka seznámit s jazzovou hudbou, orientovat se v ní, cítit ji. Dále pak naučit se jazzové držení těla, základní postavení paží a dolních končetin, osvojovat si typické ustálené jazzové kroky a vazby. Nedílnou součástí této techniky je především jazzový feeling a individuální projev žáka.

Školní výstupy z předmětu naleznete v ŠVP.