Obsah

Vyučovací předmět Mažoretky

Charakteristika předmětu:

Výchova „mažoretek“ není taneční, ale sportovní disciplínou. Choreografie jsou založené především na práci s náčiním (hůlka = baton; třásně = pompony). Předmět klade důraz na techniku pochodu, držení těla a koordinaci pohybu; pronikají sem i taneční kroky. Preferujeme „klasickou pochodovou mažoretku“, která aktivně spolupracuje s dechovým orchestrem (možnosti náčiní – hůlka, pompon, další rekvizity). Začínáme pódiovou formací, pokračujeme defilé. Rozdělení: přípravka (5-8 let); kadetky (8-12 let); juniorky (12-15 let); seniorky (15 a více let). Předmět se vyučuje ve 2. pololetí školního roku.

 

Učební osnovy viz ŠVP.