Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V roce 2022 jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

Charakteristika:

Posláním tanečního oboru je vychovat mladého člověka se smyslem pro harmonický kultivovaný pohyb, aktivního, tvořivého, vnímavého a citlivého ke svému okolí, a také vychovat absolventa, který je schopen chápat taneční umění a orientovat se v jednotlivých technikách – absolventa s celoživotní úctou k umění.

Mažoretky

Mažoretky jsou plnohodnotným odvětvím sportu, nikoliv taneční technikou.
Choreografie jsou založené především na práci s náčiním (hůlka = baton; třásně =
pompony). Předmět klade důraz na techniku pochodu, držení těla a koordinaci pohybu; pronikají sem i taneční kroky. Preferujeme „klasickou pochodovou mažoretku“, která spolupracuje s dechovým orchestrem (možnosti náčiní – hůlka, pompon, další rekvizity). Začínáme pódiovou formací, pokračujeme defilé. Předmět se vyučuje ve 2. pololetí školního roku.

Školní výstupy z předmětu naleznete v ŠVP.