Navigace

Obsah

Vyučovací předmět Taneční interpretace

Charakteristika předmětu:

Pomocí tohoto předmětu hodnotíme zásady postavení těla při provádění pohybových úkolech a vlastní projev v rámci tanečního vystoupení (pohybový, výrazový).

 

Učební osnovy viz ŠVP.