Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V roce 2022 jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

Jinecké hudební soubory

SMYČCOVÝ SOUBOR JINCE

Začínal hrát v roce 2017 se třemi houslisty a postupně se rozrostl na dnešních 11 členů. Zakladatelkou souboru a jeho vedoucí je p. uč. Mgr. Alena Packová, DiS.

První vystoupení byla na žákovských koncertech, ale i při kulturní události Slavíkovy Jince, kde děti účinkovaly po boku učitelů Pražské konzervatoře.

houslový soubor


FLÉTNOVÝ SOUBOR JINCE
Flétnový soubor vznikl na pobočce Jince ZUŠ JJR v roce 2020 z původně smíšeného souboru několika nástrojů. Soubor se věnuje především interpretaci barokní a klasicistní hudby, ale v úpravě se v jeho repertoáru objevují také populární a filmové melodie. Pod vedením p. uč. Bc. Davida Štěcha, DiS. soubor vystupuje na žákovských koncertech v Jincích.
flétny

SOUBOR TRUBAČŮ JINCE

Soubor působí na pobočce Jince od roku 2010 a mezi jeho první veřejná vystoupení patřilo účinkování při zahájení adventu Jince a na Jineckých slavnostech. Od vzniku hudebního uskupení až dosud vede soubor vedoucí pobočky p. uč. Pavel Hrubý.

Soubor účinkuje pravidelně na žákovských koncertech, vystupuje při kulturních, společenských akcích a slavnostech v Jincích a okolí. V jeho repertoáru jsou lidové, populární, adventní a vánoční písně.

trubači


KYTAROVÝ SOUBOR JINCE
Působí na ZUŠ JJR pobočka Jince od roku 2018 a vede ho p. uč. Jana Kosharisová.

Soubor vystupuje na žákovských koncertech pobočky a dalších veřejných akcích. Zúčastňuje se rovněž celostátní soutěže základních uměleckých škol.

kytary


PĚVECKÝ SBOR JINCE

Pěvecký sbor pod vedením p. uč. MgA. Anny Olejníkové, DiS. působí na pobočce Jince od roku 2021. Je složen z žáků hudebního oboru. Sbor pravidelně účinkuje na žákovských koncertech a akcích ZUŠ JJR. Repertoár sboru je velmi rozmanitý, od lidových písní až po současné popové a rockové hity. A protože žáci ovládají nejen zpěv, ale i hru na nejrůznější hudební nástroje, pravidelně zapojují ve sboru i svůj instrumentální um a písně obohacují mezihrami či doprovodem, takže sbor může působit jako jedna velká kapela.

sbor