Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V roce 2022 jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

Milínské hudební soubory

AKORDEONOVÝ SOUBOR MILÍN

Na pobočce Milín funguje od roku 2012, jeho obsazení a počet hráčů se mění téměř každé dva až tři roky. Každý akordeonista, který navštěvuje naší školu, tak má příležitost nasbírat zkušenosti v komorní a souborové hře. Vedoucí souboru je p. uč. Věra Obdržalová, dipl. um. Jeho vystoupení je pravidelnou součástí akcí v Milíně pořádaných pobočkou naší ZUŠ.

AKORDEONY

KOMORNÍ ZPĚV V MILÍNĚ

Soubor vznikl v roce 2012 spolu s rozšiřujícím se pěveckým oddělením na pobočce pod vedením p. uč. Zuzany Špeciánové, DiS. Počet zpěváků je proměnlivý, mezi 4-10. Jako úspěch považujeme především to, že jsou to hodiny naplněné dobrou atmosférou, žáky hodiny baví a zpíváme i v menším obsazení, někdy s výpomocí dalších žáků i pedagogů školy, krásné skladby. Spolupracujeme s různými orchestry a uskupeními naší ZUŠ. Rádi vzpomínáme na vánoční koncert s DOM na Staroměstském náměstí v roce 2018, spolupráci s Universálním orchestrem p. uč. Zdeňka Tesky, na natáčení písně z filmu Slavíci v kleci a následné focení s p. uč. Klárou Skopečkovou i na pěvecké koncerty na rožmitálském zámku a v Podbrdském muzeu.

zpěv


SMÍŠENÝ SOUBOR MILÍN

Instrumentální soubor ZUŠ JJR na pobočce Milín vznikl v rámci předmětu komorní a souborová hra. Původně jej vedl p. uč. Jiří Špecián, než ho v roce 2020 převzal p. uč. Adam Tomášek, DiS. Počet členů a nástrojové obsazení se každý školní rok obměňuje, tudíž nelze vidět dlouhodobý rozvoj tělesa. Ovšem to není smysl tohoto uskupení. Žáci se ve smíšeném souboru učí vnímat ostatní nástroje, reagovat na situace vzniklé během živého hraní a respektovat své spoluhráče. Právě hraním v takovýchto souborech vznikají vazby mezi našimi žáky, a ti se pak stávají nejen spoluhráči, ale i přáteli. Soubor vystupuje na různých akcích pořádaných pobočkou Milín.

ism


XtrumpetiX

logoSoubor složený z žáků hry na trubku ze třídy p. uč. Adama Tomáška, DiS. vznikl v  pobočce ZUŠ JJR v Milíně v roce 2018. Už samotný název napovídá, že počet členů se může měnit. XtrumpetiX hrají převážně skladby jazzové a populární hudby, ale nechybí ani kompozice upravené z arteficiálního repertoáru. Již tradicí se však stalo i hraní koled při „Vánočním vytrubování“ na rožmitálském zámku.

V současnosti se členové, vzhledem ke své studentské i hudební vytíženosti, scházejí spíše sporadicky. Duch soudržnosti však přetrvává a pan učitel vyhlíží novou generaci hráčů. Ta, zdá se, začíná zdárně růst.

původní

Původní složení viz foto: Matouš Růžička, Pavel Vršecký, Jan Hrubý, Adam Černý, Václav Farář, Lukáš Vopěnka

současné

Současné složení viz foto: Lukáš Veselý, Jan Hrubý, Václav Farář, Adam Černý.

(Logo souboru technikou linorytu vytvořila p. uč. Mgr. Petra Peštová.)