Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V roce 2022 jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

Flétnový soubor Rožmitál

Soubor zobcových fléten vznikl ve školním roce 2011/2012 ve třídě p. uč. Zdeňka Tesky, DiS. Původní obsazení mělo 5 členů: 1 sopránovou, 2 altové, 1 tenorovou a 1 basovou zobcovou flétnu. V současné době je nejobsazenější sekce sopránových fléten, která čítá šest až deset členů. U pultu altů, tenorů a basů bývají dva až čtyři muzikanti.

Repertoár tvoří převážně hudba období renesance a baroka, ale i úpravy lidových písní, spirituálů i současná hudba. Zkoušky probíhají každý čtvrtek. Soubor pravidelně vystupuje při různých kulturních akcích, jako jsou např. žákovské koncerty školy, adventní koncerty, vernisáže apod. Se souborem někdy spoluúčinkují i další učitelé školy nebo soubor hraje s doprovodem kytar a využívá i rytmické nástroje, jako jsou např. tamburína, bubínek nebo triangl.

1234