Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V roce 2022 jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

Žesťový soubor Šumařinka

Založil pan učitel Pavel Hrubý v roce 2000 pro žáky, kteří se připravovali na hru v Dechovém orchestru mladých. Žáci, kteří navštěvují soubor získávají zkušenosti a dovednosti v souborové hře převážně žesťových nástrojů, ale také příčných fléten nebo klarinetů a bicích nástrojů. Poté po dvou až třech letech přecházejí do Dechového orchestru mladých (DOM), kde mohou své dosavadní zkušenosti dále více rozšiřovat a rozvíjet. Šumařinku vede p. uč. Vlastimil Král, DiS.

šumařinka