Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V roce 2022 jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

Universální orchestr Rožmitál

Tento orchestr vznikl ve školním roce 2014/2015. Původní obsazení bylo několik zobcových fléten, housle, akordeon a klavír. V té době byla na repertoáru především hudba klasická a lidová. Postupem času se počet členů rozrostl a v současnosti hraje v orchestru kolem dvaceti muzikantů. Jsou zastoupeny především nástroje dechové jako jsou klarinety saxofony, příčné flétny, trubka, ale také například akordeon nebo housle. Významná je také rytmická sekce, která zahrnuje několik klavíristů a bubeníků. Nyní hraje orchestr z větší části současnou hudbu, např. hudbu rockovou, swingovou nebo filmové melodie.

Orchestr vystupuje na koncertech školy i na dalších akcích ve městě i v okolí. Hraní v kapele je pro muzikanty velmi důležité. Potkají se s dalšími hudebními nástroji, učí se správnému ladění, dynamice, prohlubují si rytmické cítění. Učí se také vzájemně spolupracovat, nikoliv soutěžit. Hlavním smyslem je samozřejmě radost ze společného muzicírování. Kapelníkem je p. uč. Zdeněk Teska, DiS.

Nahlédněte:

Záznam z Vánočního koncertu (2021), kdy soubor vystupoval ještě pod názvem Instrumentální soubor

uni