Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V roce 2022 jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

Hra na klavír

klavírHra na klavír je základní složkou výuky naší školy od jejího založení. Navazujeme na práci našich předchůdců a zavádíme do výuky nové prvky v pojetí klavírní hry a klavírní improvizace. Vyučujeme na křídlech s anglickou mechanikou (na pobočkách jsou k dispozici digitální klavíry). Od počátku vedeme žáky jak k sólové hře, tak k souhře na více klavírů nebo ve spojení s jinými nástroji (kde se používají i digitální nástroje). Ve vyšších ročnících se zaměříme na výuku klavírních doprovodů. V obou stupních hry na klavír nabízíme žákům zajímavé předměty k rozšíření obzorů hry na klávesové nástroje různého zaměření – Hra na varhany pro klavíristy, Ovládání EKN, Kapelová souhra a Hra na xylofon a Klavírní seminář.

klavír