Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V roce 2022 jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

Hra na akordeon

akordeonAkordeon je přenosný, vícehlasý nástroj, který plní funkci sólového, doprovodného i souborového nástroje. Patří mezi poměrně mladé hudební nástroje, přesto si ale vydobyl své místo v hudebním světě a pro svoji zvukovou barevnost a výrazové prostředky je využíván v rozmanitých hudebních žánrech. Je vhodným nástrojem k interpretaci skladeb všech období a stylů – transkripce barokní, klasicistní a romantické literatury; původní skladby současných autorů pro akordeon; populární hudba.

 

Školní výstupy z předmětu naleznete v ŠVP.

akordeon