Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V roce 2022 jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

Hra na kytaru

kytaraBěhem studia tohoto studijního zaměření se z žáka stává hráč schopný zahrát nejen sólově, ale také v různých komorních uskupeních či souborech. Zvládne zahrát repertoár od renesanční až po soudobou hudbu. Během výuky bude seznámen s kytarou jako s doprovodným nástrojem, přičemž ale výuka klasické kytary zůstává prioritou.

 

 

Školní výstupy z předmětu naleznete v ŠVP.

kytara