Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V roce 2022 jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

Hra na kontrabas

Hra na kontrabas je určena pouze žákům s dobrým hudebním sluchem a odpovídajícími fyzickými předpoklady, kteří mají schopnost dobře intonovat a určitou manuální zručnost, zpravidla starším 14 let. Při hře na kontrabas rozvíjejí žáci svou představivost, kultivují svůj hudební projev a uplatňují se v různých formách komorní a souborové hry.

Školní výstupy z předmětu naleznete v ŠVP.

kontrabas