Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V roce 2022 jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

Přípravné studium I a II

Studijní zaměření Přípravné studium I

Studijní zaměření Přípravné studium I je určeno žákům od 5 let věku a uskutečňuje se před I. stupněm základního studia. Studijní zaměření II je určeno žákům od 14 let věku, kteří neabsolvovali I. stupeň studia.

Studijní zaměření Přípravné studium II

Toto studijní zaměření je určeno žákům, kteří neabsolvovali I. stupeň základního studia a pro přijetí do II. stupně základního studia splňují kritérium věku. Při tvorbě studijního plánu se vychází se z individuálních dispozic, schopností a potřeb žáka. Žák začíná plnit výstupy I. stupně základního studia.

Charakteristika studijního zaměření:

  • vstup do světa zvuků a tónů, vnímání a orientování se v hudbě jako takové
  • postupné rozvíjení intonačních, sluchových a rytmických dispozic jednotlivců
  • získání základní výbavy z oblasti hudební teorie
  • výběr vhodného hudebního nástroje pro uchazeče o studium vzhledem k jeho tělesným dispozicím, motorickým schopnostem a úrovni vnímání a kombinačního myšlení
  • základy hry na zvolený nástroj
  • první kolektivní zkušenosti se zpěvem a souhrou na hudební nástroje, nejdříve Orffovy a později na svůj hudební nástroj

Školní výstupy z předmětu naleznete v ŠVP.

ho