Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V roce 2022 jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

Hra na klarinet

klarinetKlarinet je nástroj širokého uplatnění. Má své místo v symfonické, komorní, dechové, taneční, jazzové a lidové hudbě, ale také jako sólový nástroj. Hlavním cílem výuky hry na klarinet v naší škole je vychovávat nové žáky pro hru v Dechovém orchestru mladých a swingovém orchestru. Má připravit nejschopnější hráče na soutěže a ke studiu hry na konzervatoři. Absolventi ve hře na klarinet se musí po ukončení studia v ZUŠ dobře uplatnit jako hráči v orchestrech a hudebních uskupeních různého zaměření.

 

Školní výstupy z předmětu naleznete v ŠVP.

klarinet