Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V roce 2022 jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

Sborový zpěv

sborSborový zpěv je nejpřirozenějším a nejrozšířenějším hudebním projevem člověka. Je tedy vhodné rozvíjet jej od útlého dětství. Rozvíjí hudební cítění a vede také ke zvyšování zájmu o hudbu. V naší zemi má provozování sborového zpěvu dlouholetou tradici a na tom chce naše škola stavět. Práce s dětským pěveckým sborem je rozmanitá a stále se vyvíjející, neboť neustále přicházejí a odcházejí jednotliví členové sboru. Hlavním významem pěveckého sboru je koncertní činnost. Děti se naučí základním znalostem a dovednostem v práci s hlasivkami, dechovou oporou, dále se naučí pracovat v kolektivu a přizpůsobí se potřebám sboru. Škála hudebních žánrů a stylů je zde široká. Předmět sborový zpěv je vyučován formou zkoušek hudebního tělesa – pěveckého sboru. Vyžaduje dostatečný počet členů, kteří budou k výuce pravidelně docházet. Na naší škole již v minulosti působilo několik pěveckých sborů, avšak ty se vždy potýkaly s velkým odlivem žáků, a proto je nebylo možno dlouhodobě udržet.

Školní výstupy z předmětu naleznete v ŠVP.

sbor