Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V roce 2022 jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

Hra na bicí nástroje

bicíStudijní zaměření Hra na bicí nástroje zahrnuje výuku hry na malý buben, bicí soupravu a melodické bicí nástroje (především xylofon). Na výběr jsou dvě možné varianty: varianta A) s převahou hry na rytmické bicí nástroje (bicí souprava), a varianta B) s převahou hry na melodické bicí nástroje (xylofon). Během studia v naší škole žák získá základní dovednosti ve hře na tyto nástroje. Žáci, kteří budou plnit výstupy předmětu Hra v orchestru či Komorní a souborová hra se seznámí ještě s dalšími bicími nástroji, jako je velký buben, pochodové činely, triangl a tamburína. Žák se během studia uplatní nejen sólově, ale i jako hráč bicív různých komorních seskupeních, souborech a orchestrech. Pro studium hry na bicí nástroje je nutné mít k dispozici vlastní bicí soupravu k domácímu cvičení, případně xylofon.

 

 

 

 

 

Školní výstupy z předmětu naleznete v ŠVP.

bicí