Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V roce 2022 jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

Hra na příčnou flétnu

příčkaHra na příčnou flétnu je další možností v dechovém oddělení naší školy, kterou si žáci mohou zvolit jako cílový nástroj po zvládnutí hry na flétnu zobcovou. Věková hranice začátku hry na příčnou flétnu je kolem 10 let věku žáka, ale na doporučení učitele může žák začít hrát i dříve. Záleží na jeho fyzických předpokladech, zvládnutí dechové techniky, zběhlosti ve hře na zobcovou flétnu a celkové hudební vyspělosti. Přípravné studium se v tomto studijním zaměření vzhledem k věku začínajících žáků nevyučuje. Během studia jsou žáci na příčnou flétnu zařazováni do komorní a souborové hry a jsou směřováni ke stálému zapojení do orchestrální hry ve školním orchestru.

Školní výstupy z předmětu naleznete v ŠVP.

příčka