Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V roce 2022 jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

Hra na tubu

tubaHra na tento největší žesťový nástroj s velkým nátrubkem je doporučována starším žákům, kteří již zpravidla prošli dechovým oddělením ve studiu hry na zobcovou flétnu a baskřídlovku. Vzhledem k velikosti a hmotnosti nástroje musí mít žák potřebné tělesné dispozice. Hráči se uplatňují v souborové hře, v dechovém orchestru mladých, trubačských souborech a po ukončení studia v ZUŠ i v orchestrech populární hudby big bandech a divadelních orchestrech. V začátcích má škola možnost zapůjčit školní nástroj, než si žák pořídí vlastní.

Školní výstupy z předmětu naleznete v ŠVP.

tuba